Tietosuoja

Tietosuojaseloste


Tiivistelmä 


Ravintola Kerho on sitoutunut suojaamaan henkilökuntansa, yhteistyötahojen ja asiakkaidensa yksityisyyttä.
Tarjoamme kaikille mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn; olemalla yhteydessä meihin voit
halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tietosuojaselosteella informoimme kaikkia tahoja heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin on tietosuoja-
asetuksessa määritetty rekisteröity.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa henkilökunnan tai asiakkaan sekä yhteistyötahon antamiin,
verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.


Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen
 • Viranomaisselvitysten antamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
 • Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen
 • Kirjanpidollisiin tarkoituksiin


Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät


 
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
Deli pH7 Oy (y-tunnus: 2556439-8), Tykkitie 1, 04300 Tuusula


Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse info(at)kerho.fi.


Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?


Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot. Tunnistamistiedot, kuten

 • Nimi
 • Henkilötunnus tai Y-tunnus asiakkaan tunnistamiseksi luotto- ja laskutussopimuksia tehtäessä
 • Henkilötunnus ja pankkiyhteystiedot työsopimusta varten
 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
 • Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään kohdistettuun markkinointiin
 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja
yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi henkilöstövuokrausyrityksen tarjoajalta.


Mihin henkilötietojani käytetään?


Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Rekrytoinnin tarpeisiin
 • Työsuhteen aloittamiseen ja ylläpitämiseen
 • Viranomaisraporttien tekemiseen
 • Tilausten tekemiseen, toimitukseen, käsittelyyn, laskutukseen ja arkistointiin
 • Ravintola Kerhon toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen


Miten tietojani säilytetään ja suojataan?


Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä,
muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Palvelimet ja palvelut on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä tarpeen
vaatiessa mm. tiedon minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.


Kuka käsittelee henkilötietojani?


Henkilötietoihin on pääsy vain Ravintola Kerhon rajoitetuilla työntekijöillä kunkin tehtävän edellyttämällä
tavalla sekä alihankkijoilla kuten tilitoimisto ja it-yhteistyötahot.


Kuinka kauan tietojani säilytetään?


Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut
käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa
asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa, palkkahallintoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
toteuttamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Ravintola Kerhon
järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin
tarkoituksiin:

 • Kirjanpito- ja työaikalaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi


Millaisia oikeuksia minulla on?


Sinulla on oikeus:

 • Saada itseäsi koskevat henkilötiedot
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin
tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn
lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä meihin sähköpostitse
info(at)kerho.fi.
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojasi on käsitelty
voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi


Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?


Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille viranomaisvaatimusten mukaisesti tai
tilausten ja toimitusten takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä.


Käytetäänkö sivustolla evästeitä ja mitä ne ovat?


Ravintola Kerho käyttää www -sivuillaan evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat
päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Voimme käyttää evästeitä asiakkaan
tunnistamiseen, kirjautumisen ylläpitämiseen ja verkkokaupan toimintoihin. Näihin toimintoihin evästeiden
käyttö ja niiden käytön hyväksyminen on pakollista.


Evästeitä käytetään myös käyttökokemuksen personointiin. Asiakkaan salliessa personoinnin, voimme
tarjota enemmän asiakasta kiinnostavia tuotteita ja paremmin kohdennettua mainontaa.


Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa
tietosuojaselostetta.